Husidé och arkitektritningstjänst

Det är med ett stort nöje vi skapar husmodeller åt våra kunder, utformade utifrån deras personliga önskemål och behov. Vi erbjuder våra kunder professionella arkitekttjänster för att överföra deras idéer till de tekniska ritningarna på ett korrekt sätt. Husidé-ritningarna är kostnadsfria för våra kunder.

Provexemplaret av Husidéritningarna

Om du som kund vill köpa bygglovsritningar kostar det 6050 kr ink. moms. Om du väljer oss som leverantör av ditt hus kommer denna kostnad att dras av på huspriset när bygglovet är godkänt och ett kontrakt har undertecknats.

Provexemplaret av Bygglovsritningarna

Bygglovsritningarna består av:

Alla ritningar är i rätt skala (1:100)

Sida 1 – Planritning, sektion A – A

Denna ritning innehåller 2 ritningar, en planritning och en sektionsritning.

  • Planlösning med huvudmått och funktionell lösning - toalett, kök, sovrumsdel, loft och ett vardagsrumsalternativ.
  • Sektionsritningar för att förstå höjden på utrymmet samt husets totala höjd.

Båda dessa ritningar visar husets huvudmått. Husets totala yta anges bredvid, samt en applikationstabell med beräkningar av bostadsytan.

Sida 2 - Höjdritning (Fasader)

Höjdritningen visar fasadlösningar av huset, typ av exteriör, vilka slags fönster och dörrar samt höjdmått. Marknivån och husets totala höjd är tydligt angivna.

Sida 3 – Grundplan. Schema för vattenförsörjning

  • Schema av fundament. Vatten- och eluttag anges samt avloppets läge, (d=110 mm) uttag.
  • Visar platsen för badrumsinredning (badrumslayout) och placeringen, dimension för vattenrör och höjden för utrustningens vattenutlopp.

Sida 4 - Värme- och ventilationsplan

Inkluderar värme- och ventilationslösning samt specifikation. Schemat visar placeringen av ventilationsutrustningen och luftflödesriktningar, beräknad yta och kapacitet för uppvärmda golv.

Sida 5 - Konstruktion

Tabell över konstruktionslösningar för tak, golvpaneler och väggar. Lätt att utläsa dimensionerna på de bärande strukturmaterialen, isolering i alla konstruktionselement, invändig och exteriör finish mm.